Praktijk voor acupunctuur &

integrale geneeskunde

Acupunctuuranimatie

Grote Molenstraat 20

6661 DJ Elst (Gld)

Tel:

06-22529574

 

 
 
 
 

De NAAV is een overkoepelende organisatie van arts acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland.
De leden hebben een Westers artsen opleiding genoten.

De NAAV staat garant voor de kwaliteit van de beroeps-uitoefening van haar leden. Binnen de NAAV worden gedragsregels betreffende ethiek gehanteerd en de vereniging stelt eisen aan haar leden inzake steriliteit en hygiëne tijdens de behandeling.

Tevens verplicht de vereniging haarleden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen.

De Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) is opgericht in 1973 en is zowel    beroepsorganisatie als wetenschappelijke vereniging voor artsen en tandartsen. Sinds de oprichting 35 jaar geleden, hebben meer dan 1500 artsen de driejarige opleiding tot NAAV-acupunctuur-arts gevolgd. In de NAAV-opleiding worden de verschillende stromingen binnen de acupunctuur gedoceerd: klassieke acupunctuur, moderne acupunctuur, electro-acupunctuur volgens Voll en oor-acupunctuur. De meeste NAAV-gediplomeerden zijn nog regulier werkzaam en niet aangesloten bij de NAAV. De consultatief werkende acupunctuur-artsen/tandartsen zijn wél aangesloten bij de NAAV, dat zijn circa 400 leden.

Sinds 1981 vergoeden almaar meer verzekeraars een acupunctuurbehandeling. Nu zijn reeds alle verzekeringen tot vergoeding overgegaan, zij het tot een bepaald bedrag afhankelijk van de soort aanvullende verzekering. Verzekeraars hanteren de voorwaarde, dat de behandelaar lid is van de beroepsvereniging (wegens Klacht- en tuchtrecht) en geregistreerd is op de NAAV-praktijkenlijst.Meer informatie over de NAAV kunt u vinden op http://www.acupunctuur.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel nu voor

Intake

06-22529574

Naam
Telefoon
E mail adres 

 

FB